ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, BrnáZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

Aktuality

25
leden
2021

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ POLOLETNÍHO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Žáci 1. a 2. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 ve čtvrtek 28. 1. ve škole.

Výpisy z vysvědčení žáků ostatních tříd budou předány podle instrukcí, které zaslaly třídní učitelky prostřednictvím e-mailů.

Na pátek 29. 1. 2021 jsou stanoveny jednodenní pololetní prázdniny.

19
leden
2021

ÚPLATA ZA ŠD

Vybíráme úplatu za školní družinu na 2. pololetí školního roku 2020/2021. Výše úplaty bude ponížena o přeplatek z 1. pololetí. Přesné informace rozešle vedoucí ŠD prostřednictvím e-mailu.

19
leden
2021

DALŠÍ PRODLOUŽENÍ MO

Do odvolání platí:

Výuka žáků 1. a 2. třídy bude i nadále prezenčně - ve škole, ostatní ročníky se budou učit z domova.

Žákům 3. - 5. ročníku budou obědy automaticky odhlášeny s výjimkou těch, kteří si je chodí vyzvedávat do jídlonosičů.

 

13
leden
2021

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

12
leden
2021

PRAVIDLA PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

07
leden
2021

PRODLOUŽENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Aktuální informace


Od 11.1. do 22. 1. budou automaticky odhlášeny obědy žákům 3. - 5. tříd (s výjimkou těch, kteří si chodí obědy vyzvedávat do jídlonosičů) z důvodu prodloužení mimořádného opatření. Pokud máte o stravování zájem, můžete obědy přihlásit na telefonním čísle +420 725 011 287 nebo na ehlova@zsamsbrna nejpozději do neděle 10. 1. do 13hod. Pro cizí strávníky se obědy i nadále vydávají.

Výuka žáků 1. a 2. třídy bude i nadále prezenčně - ve škole, ostatní ročníky se budou učit z domova.

Děkujeme za pochopení!

 

archív aktualit PRODLOUŽENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ