ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, BrnáZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Aktuality

16
květen
2024

SEZNAM IDENTIFIKÁTORŮ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY OD 1. 9. 2024

26
duben
2024

UPOZORNĚNÍ

Od 8.5. do 19.5.2024 bude zcela uzavřena horní budova z důvodu stavebních prací. Pronájmy tělocvičny budou zrušeny.

Děkujeme za pochopení. Školní kuchyně i jídelna budou mimo provoz.

16
duben
2024

ZÁPIS DO MŠ

Informace k elektronickému zápisu pro školní rok 2024/2025:

Sběr přihlášek (vlastní zápis) proběhne v termínu:

13.5.2024 od 8.00 h do 16.00 h v dolní budově ZŠ v Jitřní ulici

14.5.2024 od 8.00 h do 14.00 h v dolní budově ZŠ v Jitřní ulici

 

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, si mohou přihlášku vyzvednout v termínu:

ve všední dny po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 475541051 nebo 607104089 od 8.00 do 14.30 hodin

 

Počet volných míst:     8

 

Jste zváni na Den otevřených dveří MŠ dne 2. 5. 2024 v časech 10.00 h - 11.00 h a 15.00 h - 16.30 h

 

15
duben
2024

ČERNÝ KAŠEL - INFORMACE, JAK POSTUPOVAT

27
březen
2024

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Školu si můžete prohlédnout v záložce 3D PROHLÍDKA.

Zveme vás také na Den otevřených dveří 29. 2. 2024.

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ÚTERÝ 9. 4. 2024 13:00 - 18:00 HOD.

 

Vydávání žádostí v elektronickém systému

1. 3. 2024 – 8. 4. 2024

Žádost o přijetí k zápisu do 1. třídy

- vyplňte v elektronickém systému https://zapiszs.usti.cz/

- vytiskněte a podepište, je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte,

- přineste osobně do školy v den zápisu 9. 4. 2024.

Poznámky:

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku, lze žádost vyplnit a vytisknout přímo ve škole.

 

 

Sběr žádostí ve škole

9. 4. 2024 od 13:00 do 18:00 hod.

K zápisu si vezměte:

- rodný list dítěte (doklad k ověření totožnosti dítěte),

- občanský průkaz (k prokázání trvalého bydliště a prokázání vztahu k nezletilému dítěti).

Poznámky:

Nemá-li dítě stejnou trvalou adresu jako jeho zákonný zástupce, je nutno doložit potvrzení příslušného městského úřadu o trvalém pobytu dítěte.

Totožnost dítěte lze doložit také cestovní pasem nebo dětským občanským průkazem.

Rodič se může u zápisu prokázat cestovním pasem, pokud nevlastní občanský průkaz.

 

Počet volných míst: 26

 

Kritéria přijetí

1. spádovost

Dále v případě převisu v souladu s ustanovením §3a odst. 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy informuje, že dítě, které nemá místo trvalého pobytu ve výše uvedeném spádovém obvodu, bude přijato na základě následujících kritérií:

2. vztah rodiny ke škole (sourozenec je žákem školy)

3. losem dle doporučení veřejné ochránkyně práv

 

S případnými nejasnostmi nebo dotazy se obraťte na vedení školy.

 

 

25
březen
2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

CO:     DEN OTERVŘENÝCH DVEŘÍ

KDE:   V MATEŘSKÉ ŠKOLE

KDY:   VE ČTVRTEK 2. 5. 2024

           V ČASECH 10:00  - 11:00

          15:00 - 16:30

          TĚŠÍME SE N VAŠI NÁVŠTĚVU

archív aktualit DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ