ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > JÍDELNA > Jídelna ZŠZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

Jídelna ZŠ

Pozice Jméno
Vedoucí školní jídelny Markéta Ehlová
Kuchařky Jitka Koutská
Kateřina Janů
Telefony +420 475 541 266, +420 725 011 287

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. (107/2008 Sb.)., v platném znění, která udává finanční limity na nákup potravin.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle jednotlivých skupin.

Cena za oběd

Věk Cena
děti 7 – 10 let 24,- Kč
děti 11 – 14 let 26,- Kč

 

Přihlašování a odhlašování strávníků

Strávníci mají možnost přihlásit oběd na následující den v kanceláři u vedoucí stravovny denně do 8 hodin.

Obědy se odhlašují

Způsob odhlašování Telefon / E-mail
Telefonicky +420 475 541 266
+420 725 011 287
SMS zprávou +420 725 011 287
E-mailem ehlova@zsamsbrna.cz

Lze odhlásit pouze oběd na následující dny po 1. dni absence. První den absence žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout mezi 12.00 – 13.00 hod.
Žáci mají nárok první den nemoci odebrat si stravu a obědy následně odhlásit.
V případě neodebrání nebo včasného neodhlášení stravy se finanční náhrada neposkytuje. Oběd se mimo jídelnu nevydává, výjimkou je pouze první den onemocnění strávníka.
Onemocní-li žák v sobotu nebo v neděli a oznámí-li tuto skutečnost jeho zákonný zástupce během soboty nebo neděle SMSkou či emailem, oběd mu bude odhlášen od pondělka následujícího týdne.
Za odhlášené obědy vracejte stravenky k vedení stravovny.

Prodej obědů

Prodej obědů probíhá poslední tři pracovní dny v měsíci od 6.00 do 13.00 hodin.
Nebude-li mít žák na 1. den v novém měsíci zaplacený oběd, nedostane ho.
Při placení dostane rodič či žák stravenky (žáci 1. třídy předají podepsané stravenky paní vychovatelce).
Žáci, kteří mají stravné placeno formou inkasa, si v den prodeje vyzvednou stravenky.
Škola nepřijímá žádné nevyžádané platby posílané z účtu na účet.

Výdej obědů

11.45 – 13.15 hod

Prodej obědů pro veřejnost

Obědy v hodnotě 60,- se prodávají každý pátek od 7.30 – 12.30 u vedoucí školní jídelny paní Ehlové na 14 dní dopředu.

Jídelníček je k nahlédnutí na webových stránkách školy nebo je možné po domluvě zasílat mailem.

Jídlo se vydává od 11.00 do 11.30 hod do donesených nádob nebo je možná konzumace ve stejném čase ve školní jídelně.

Vstup do ŠJ je bočním vchodem vrchní budovy.

Ostatní informace dostanete u paní Ehlové na tel. +420 725 011 287.

 

ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ