ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > JÍDELNA > Jídelna ZŠZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Jídelna ZŠ

Pozice Jméno
Vedoucí školní jídelny Markéta Ehlová
Kuchařky Jitka Koutská
Kateřina Janů
Telefony +420 475 541 266, +420 725 011 287

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. (107/2008 Sb.)., v platném znění, která udává finanční limity na nákup potravin.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle jednotlivých skupin.

Cena za oběd

Věk Cena
6 let 27,- Kč
děti 7 – 10 let 28,- Kč
děti 11 – 14 let 30,- Kč
cizí strávníci 64,- Kč

 

 

Přihlašování a odhlašování strávníků

Strávníci mají možnost přihlásit oběd na následující den v kanceláři u vedoucí stravovny denně do 8 hodin.

Obědy se odhlašují

Způsob odhlašování Telefon / E-mail
Telefonicky +420 475 541 266
+420 725 011 287
SMS zprávou +420 725 011 287
E-mailem ehlova@zsamsbrna.cz

Lze odhlásit pouze oběd na následující dny po 1. dni absence. První den absence žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout mezi 12.00 – 13.00 hod.
Žáci mají nárok první den nemoci odebrat si stravu a obědy následně odhlásit v elektronickém systému strava.cz
V případě neodebrání nebo včasného neodhlášení stravy se finanční náhrada neposkytuje. Oběd se mimo jídelnu nevydává, výjimkou je pouze první den onemocnění strávníka.
 

Prodej obědů

Prodej obědů probíhá poslední tři pracovní dny v měsíci od 6.00 do 13.00 hodin.
Nebude-li mít žák na 1. den v novém měsíci zaplacený oběd, nedostane ho.

Na nový měsíc jsou všichni strávníci automaticky přihlášeni.

Zapomenutí nebo ztrátu čipu bude řešit individuálně vedoucí školní jídelny. V případě, že má žák oběd zaplacený, po ověření si jej vyzvedne.
 

Výdej obědů

11.45 – 13.15 hod

Prodej obědů pro veřejnost

Obědy v hodnotě 64,-  se prodávají nejpozději den předem do 12.00 h u vedoucí školní jídelny paní Ehlové.

Jídelníček je k nahlédnutí na webových stránkách školy nebo je možné po domluvě zasílat mailem.

Jídlo pro cizí strávníky se vydává od 11.00 do 11.30 hod do donesených nádob nebo je možná konzumace ve stejném čase ve školní jídelně, není-li určeno a nařízeno aktuálně jinak.

Vstup do ŠJ je bočním vchodem vrchní budovy.

Ostatní informace dostanete u paní Ehlové na tel. +420 725 011 287.

Informace pro cizí strávníky s ohledem na covid-19

Cizí strávníci musí mít dvoje nádoby na obědy, které budou označené. Obědy si budou vyzvedávat ve dveřích vedoucí školní jídelny. V tomto období není možná konzumace ve školní jídelně.

 

ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ