ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > JÍDELNA > Jídelna ZŠZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Jídelna ZŠ

Pozice Jméno
Vedoucí školní jídelny Markéta Ehlová
Kuchařky Jitka Koutská
Kateřina Janů
Telefony +420 475 541 266, +420 725 011 287

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. (107/2008 Sb.)., v platném znění, která udává finanční limity na nákup potravin.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle jednotlivých skupin.

Cena za oběd od 1. 9. 2023

Věk Cena
děti do 6 let 30,- Kč
děti 7 – 10 let 31,- Kč
děti 11 – 14 let 33,- Kč
cizí strávníci 80,- Kč

ČIP na odběr stravy od 1. 9. 2023      125,-Kč

Klíčenka s karabinkou na ČIP              40,-Kč

 

 

 

Platba stravného

Stravné je vybíráno vždy předem na následující měsíc. Termín úhrady je do posledního v předchozím měsíci, 

zůstatek na Vašem účtu https://www.strava.cz/ nesmí být záporný.

Nebude-li mít žák na 1. den v novém měsíci zaplacený oběd, nemůže mu být vydán.

Forma úhrady:

1) převodem na účet (upřednostňujeme)

číslo účtu 78-4519290217/0100

variabilní symbol - číslo strávníka

do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte a třídu

2) hotově na pokladně, po předchozí domluvě v pracovní dny od 7,30 do 13,30 hod.
3) formou inkasa, částka se strhává na konci měsíce

 

Výše úhrady:

1) zálohově – každý měsíc ve stejné výši: 750 Kč pro ZŠ a 920 Kč pro MŠ

2) přesnou částku za odebranou stravu naleznete na účtu Vašeho dítěte https://www.strava.cz/

Škola nepřijímá žádné nevyžádané platby posílané z účtu na účet.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

VÝDEJ OBĚDŮ

 

 

Ostatní informace dostanete u paní Ehlové na tel. +420 725 011 287.

 

ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ