ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLA > Organizace výukyZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

Název Datum
Zahájení  1. 9. 2021
Konec 1. pololetí  31. ledna 2022
Konec 2. pololetí  30. června 2022

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Název Datum
Den české státnosti 28. září 2021
Podzimní prázdniny, Den vzniku samostatného československého státu 27.  -  29. října 2021
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021
Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny 21. -   25. února 2022
Velikonoční prázdniny + státní svátek + Velikonoční pondělí 14. - 18. dubna 2022
Svátek práce neděle 1. května 2022
Den vítězství neděle 8. května 2022
Hlavní prázdniny 1. července - 31. srpna 2022

Třídní schůzky

Zařízení Datum

ZŠ - od 16.30 hodin

        od 17.00 hodin

7. 9. 2021
11. 11. 2021
21. 04. 2022
MŠ - od 16.30 hodin 2. 9. 2021
17. 1. 2022

 

Plavecký výcvik

ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 303/4, příspěvková organizace, vydala provozní řád o využití plaveckého bazénu.
V případě výskytu jakéhokoli kožního onemocnění, střevní choroby či nemoci z nachlazení omluví písemně zákonný zástupce žáka z výuky plavání.
Děti nesmí na výuku plavání nosit cenné věci, ostré nebo skleněné předměty. Škola za ztrátu cenností neručí.
Z hygienických a bezpečnostních důvodů není povolen vstup do bazénu se žvýkačkou, s náramky, s velkými náušnicemi, hodinkami a s malovaným tetováním.

Učebnice jsou žákům od 2. do 5. třídy na školní rok propůjčeny z fondu školy. Pokud žák nadměrně poškodí nebo dokonce ztratí učebnici, bude na něm požadována náhrada za vzniklé škody a to v souladu s platným školním řádem. Škodu musí žák uhradit i za svévolné poškození majetku a zařízení školy.

Nepřítomnost žáků ve škole musí být omluvena nejpozději do tří dnů telefonicky nebo elektronicky,nejlépe první den a následně musí být omluvena písemně v žákovské knížce. Děkujeme.