ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLA > Organizace výukyZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Název Datum
Zahájení  1. 9. 2022
Konec 1. pololetí  31. ledna 2023
Konec 2. pololetí  30. června 2023

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Název Datum
Den české státnosti 28. září 2022
Podzimní prázdniny, Den vzniku samostatného československého státu 26.  -  28. října 2022

Den boje za svobodu a demokracii

Ředitelské volno

17. listopadu 2022

18. listopadu 2022

Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Vyučování začíná v úterý 3. ledna 2023
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny 27. února -   5. března 2023
Velikonoční prázdniny + státní svátek + Velikonoční pondělí 6. - 10. dubna 2023
Svátek práce pondělí 1. května 2023
Den vítězství pondělí 8. května 2023
Hlavní prázdniny 1. července - 3. září 2023

Třídní schůzky

Zařízení Datum

ZŠ - od 16.30 hodin

       

6. 9. 2022
15. 11. 2022
20. 4. 2023
MŠ - od 16.30 hodin 5. 9. 2022
26. 1. 2023

 

Další informace

Plavecký výcvik: ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 303/4, příspěvková organizace, vydala provozní řád o využití plaveckého bazénu.
V případě výskytu jakéhokoli kožního onemocnění, střevní choroby či nemoci z nachlazení omluví písemně zákonný zástupce žáka z výuky plavání.
Děti nesmí na výuku plavání nosit cenné věci, ostré nebo skleněné předměty. Škola za ztrátu cenností neručí.
Z hygienických a bezpečnostních důvodů není povolen vstup do bazénu se žvýkačkou, s náramky, s velkými náušnicemi, hodinkami a s malovaným tetováním.

Učebnice jsou žákům od 2. do 5. třídy na školní rok propůjčeny z fondu školy. Pokud žák nadměrně poškodí nebo dokonce ztratí učebnici, bude na něm požadována náhrada za vzniklé škody a to v souladu s platným školním řádem. Škodu musí žák uhradit i za svévolné poškození majetku a zařízení školy.

Nepřítomnost žáků ve škole musí být omluvena nejpozději do tří dnů telefonicky nebo elektronicky,nejlépe první den a následně musí být omluvena písemně v žákovské knížce. Děkujeme.