ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLA > Organizace výukyZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

Název Datum
Zahájení pondělí 2. září 2019
Konec 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2020
Konec 2. pololetí úterý 30. června 2020

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Název Datum
Den české státnosti sobota 28. září 2019
Den vzniku samostatného československého státu + podzimní prázdniny pondělí 28. října 2019 + úterý 29. a středa 30. října 2019
Den boje za svobodu a demokracii neděle 17. listopadu 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
Vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020
Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny pondělí 3. února až neděle 9. února 2020
Velikonoční prázdniny + státní svátek + Velikonoční pondělí čtvrtek 9. dubna, pátek 10. dubna, pondělí 13. dubna 2020
Svátek práce pátek 1. května 2020
Den vítězství pátek 8. května 2020
Hlavní prázdniny středa 1. července až pondělí 31. srpna 2020

Třídní schůzky

Zařízení Datum
ZŠ - vždy od 16.00 hodin 5. 9. 2019
21. 11. 2019
23. 04. 2020
MŠ - od 16.30 hodin 5. 09. 2019
23. 1. 2020
11. 6. 2020

Pokud se budete potřebovat telefonicky spojit s některým z vyučujících, doporučujeme dobu velké přestávky, tedy mezi 9.40 – 10.00 hod. Můžete rovněž využívat elektronickou poštu nebo zanechat vzkaz na sekretariátu.

Plavecký výcvik ve 3. třídě

ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 303/4, příspěvková organizace, vydala nový provozní řád o využití plaveckého bazénu za účelem plavání.
V případě výskytu jakéhokoli kožního onemocnění, střevní choroby či nemoci z nachlazení omluví písemně zákonný zástupce žáka z výuky plavání.
Děti nesmí na výuku plavání nosit cenné věci, ostré nebo skleněné předměty. Škola za ztrátu cenností neručí.
Z hygienických a bezpečnostních důvodů není povolen vstup do bazénu se žvýkačkou, s náramky, s velkými náušnicemi, hodinkami a s malovaným tetováním.

Učebnice jsou žákům od 2. do 5. třídy na školní rok propůjčeny z fondu školy. Pokud žák nadměrně poškodí nebo dokonce ztratí učebnici, bude na něm požadována náhrada za vzniklé škody a to v souladu s platným školním řádem. Škodu musí žák uhradit i za svévolné poškození zařízení školy.

Nepřítomnost dětí ve škole musí být omluvena do tří dnů telefonicky, nebo elektronicky (zde na webových stránkách školy), nejlépe první den a následně musí být omluvena písemně v žákovské knížce. Děkujeme.