ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKA > KontaktyZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

Kontakty

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární městu Ústí nad Labem
Adresa: Sebuzínská 42, Ústí nad Labem, 403 21
Telefony: +420 475 541 175, +420 720 619 239
E-mail: msbrna@zsamsbrna.cz
Provoz: MŠ 06.00 – 16.00
Počet tříd: 2
Počet dětí ve třídě: 17

 

Pozice Jméno E-mail
Ředitelka Mgr. Alena Diusová diusova@zsamsbrna.cz
Vedoucí učitelka Iveta Melicharová melicharova@zsamsbrna.cz
Učitelky

Mgr. Klára Dörnerová
Iva Kubíková

Mgr. Libuše Renová

dornerova@zsamsbrna.cz
kubikova@zsamsbrna.cz

zavadilova@zsamsbrna.cz

Kuchařka Ludmila Kindlová  
Školnice, uklízečka Věra Žážová  
Ekonomka Bohumila Horáčková  
Vedoucí ŠJ Markéta Ehlová