ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > AKTIVITY > EkookénkoZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Ekookénko

Na naší škole vedeme žáky k uvědomění si důležitosti ochrany životního prostředí.

Prvky environmentální výchovy se promítají do celého vzdělávacího a výchovného procesu.

Zapojujeme se do různých projektů, např.

V areálu školy jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad: papír, plasty a elektrobaterie.

Baterie mohou děti nosit průběžně.


Naše škola stále sbírá staré vybité baterie (monočlánky, ploché baterie, 9V baterie, …)

Ekookénko

Ve školním roce 2023/24 budou sběrové akce probíhat 1X za měsíc (termíny budou upřesněny), po naplnění kapacity bude objednán odvoz. Papír sběrna odebírá pouze tříděný (noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír) a to bez provázků. Ideální na sběr je stará papírová taška, popř. lepenková krabice (tu nevykupují, vyhodí se).

 

Adoptovali jsme krásného Tamarína bělohubého, sovu pálenou a veverku Prévostovu v naší Ústecké zoologické zahradě. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří na adopci přispěli.

 

 

   

Projekty


Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou přispívá naše škola k ekologickému vědomí jak žáků, tak i jejich širších rodin. Aktuální přípravou a důslednou koordinací napomáhá trvalé péči o životní prostředí. Cílem našich programů obsažených v tomto projektu je pomoci dětem vidět a pochopit souvislost mezi spotřebou a kvalitou životního prostředí, nutnost osobní iniciativy a především to, že každý z nás má možnost se denně na ochraně životního prostředí podílet.

Odkazy na ekologické stránky