ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > AKTIVITY > EkookénkoZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Ekookénko

Na naší škole vedeme žáky k uvědomění si důležitosti ochrany životního prostředí.

Prvky environmentální výchovy se promítají do celého vzdělávacího a výchovného procesu.

Zapojujeme se do různých projektů, např.

V areálu školy jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad: papír, plasty, drobné elektro a elektrobaterie.

Sběrové akce pro papír jsme pořádali přibližně 4 x za školní rok. Bohužel za současné nevýhodné situace, kdy velmi zdražil odvoz papíru do sběrny, jsme toto pozastavili.

Víčka od PET lahví, baterie a drobné elektro mohou děti nosit průběžně.


Naše škola stále sbírá staré vybité baterie (monočlánky, ploché baterie, 9V baterie, …)

Ekookénko

Adoptovali jsme krásného Tamarína Pinčího a papouška Konžského v naší Ústecké zoologické zahradě. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří na adopci přispěli.

Tamarín Pinčí Papoušek Konžský

Rekord v Ústí n.L. – naše škola se zúčastnila soutěže při získání rekordu ve sběru starých baterií. získaly jsme čestné uznání.

V rámci akce “PADÍKY PRO ALÍKY” jsme 13.9.08 předali do ZOO v UL příspěvek (dar) ve výši vhozené částky – 1182 g padesátníkových mincí. Dostali jsme děkovný dopis ze ZOO a Certifikát.

Soutěže – ZELENÁ ŠKOLA

Projekty

Naše škola podala projekt v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2007 s názvem “Učíme se naslouchat přírodě”.
Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou přispívá tento projekt k ekologickému vědomí jak žáků, tak i jejich širších rodin. Aktuální přípravou a důslednou koordinací napomáhá trvalé péči o životní prostředí. Cílem našich programů obsažených v tomto projektu je pomoci dětem vidět a pochopit souvislost mezi spotřebou a kvalitou životního prostředí, nutnost osobní iniciativy a především to, že každý z nás má možnost se denně na ochraně životního prostředí podílet.

Odkazy na ekologické stránky