ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKA > Vzdělávání ve třídáchZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Vzdělávání ve třídách

Vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání “Poznávání od jara do zimy” (verze č. 7).

Program vzdělávání vychází z potřeb dětí ve třídě, z věkového složení třídy a z věcných pedagogických a provozních podmínek. Je rozdělen do čtyř hlavních celků. Každý celek zahrnuje období tří měsíců a ty jsou dále rozpracovány do týdenních tématických bloků. Bloky se mohou volně měnit, doplňovat podle potřeby nebo situace.

ŠVP – “Poznávání od jara do zimy”

je podrobně rozpracovaný v třídním vzdělávacím programu, kde jsou konkrétní cíle vzdělávání rozvrženy do týdenních tématických bloků tak, aby dodržovaly a uspokojovaly potřeby dětí v souladu s “Rámcovým vzdělávacím programem” a obsahovaly klíčové kompetence, které by děti před vstupem do ZŠ měly zvládnout.
Celky jsou členěny do čtyř ročních období.

Názvy celků

Třídy