ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKA > Vzdělávání ve třídáchZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

Vzdělávání ve třídách

Vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání “Poznávání od jara do zimy” (verze č. 7).

Program vzdělávání vychází z potřeb dětí ve třídě, z věkového složení třídy a z věcných pedagogických a provozních podmínek. Je rozdělen do čtyř hlavních celků, pátý celek je doplňující. Každý celek zahrnuje období tří měsíců a ty jsou dále rozpracovány do týdenních tématických bloků. Bloky se mohou volně měnit, doplňovat podle potřeby nebo situace.

ŠVP – “Poznávání od jara do zimy”

je podrobně rozpracovaný v třídním vzdělávacím programu, kde jsou konkrétní cíle vzdělávání rozvrženy do týdenních tématických bloků tak, aby dodržovaly a uspokojovaly potřeby dětí v souladu s “Rámcovým vzdělávacím programem” a obsahovaly klíčové kompetence, které by děti před vstupem do ZŠ měly zvládnout.
Celky jsou členěny do čtyř ročních období.

Názvy celků

Třídy