ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKAZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Mateřská škola se nachází v pěkném prostředí na konečné MHD v Brné, ve vilce se zahradou. Školka je rodinného typu s  celková kapacitou 34 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Denní program je velmi flexibilní, reaguje na změny a potřeby dětí. Je rozložen tak, aby odpovídal věkovému složení třídy a zájmu dětí. Naší snahou je pracovat s dětmi tak, aby se zde cítily po celý den bezpečně a radostně.

Během školního roku je program dětí obohacován zájmovými kroužky dle aktuální nabídky (tenis, jóga, angličtina atp.), dny radosti (svátek strašidýlek, čertovský rej, masopustní karneval, vítání jara, oslava dne dětí atp.), zábavnými a vzdělávacími programy (keramika, Hopsík, Sváťovo dividlo, Balónková Evička atp.) a mimoškolními aktivitami (výlety, exkurze atp.).

MŠ je v úzké spolupráci se základní školou (společné akce, návštěva 1. třídy a přechod dětí do základní školy), s knihovnou, s poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a s dalšími odborníky (městská policie atp.).

Pro rodiče jsou v průběhu roku pořádány různé společné akce (dlabání dýní, Vánoční jarmark, Velikonoční dílničky, besídka a loučení s předškoláky atp.).

 

Školka
Školka
Školka
Školka
Školka
Školka
Školka
Školka
Školka
Školka