ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLA > Úřední deska > Povinně zveřejňované informaceZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku

3. Organizační struktura

Organizační řád
Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
Jitřní 277
403 21 Ústí nad Labem


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola:
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
Jitřní 277
403 21 Ústí nad Labem

Mateřská škola:
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
Sebuzínská 42
403 21 Ústí nad Labem

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
„Do předmětu zprávy uveďte název školy“

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář, telefon +420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz


4.3. Telefonní čísla

Název Telefon
telefon ZŠ +420 475 541 051

ředitelka ZŠ a MŠ

zástupkyně ředitelky

+420 723 410 406

+420 607 104 089

kancelář +420 606 054 991
1. třída +420 606 054 994
školní družina +420 725 699 911
školní jídelna +420 475 541 266
+420 725 011 287
telefon MŠ +420 475 541 175
+420 720 619 239


4.4. Čísla faxu

neexistuje


4.5. Adresa internetové stránky

www.zsamsbrna.cz


4.6. Adresa e-podatelny

info@zsamsbrna.cz


4.7. Další elektronické adresy

Mgr. Alena Diusová , ředitelka ZŠ a MŠ – diusova@zsamsbrna.cz
Mgr. Zuzana Saidlová, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ – saidlova@zsamsbrna.cz


4.8. Datová schránka

rwuu476

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s., č.ú. 78-4519290217, kód banky 0100

6. IČ

70839379

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1.Seznam hlavních dokumentů

ŠKOLNÍ ŘÁDY
Školní řád ZŠ
Školní řád MŠ

SMĚRNICE
Provozní podmínky a vnitřní řád jídelny ZŠ
Provozní podmínky a vnitřní řád jídelny MŠ
Vnitřní řád ŠD
Výše úplaty ŠD
Výše úplaty v MŠ

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ŠVP ZŠ Jitřenka
ŠVP MŠ “Poznávání od jara do zimy”
ŠVP ŠD “S úsměvem”

 

PLÁNY
Plán školní družiny
EVVO
Učební plány
ICT plán školy

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM
Preventivní program
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Školní preventivní strategie 2021 - 2026

 

HODNOCENÍ ŠKOLY
Inspekční zpráva ČŠI ze dne 23.2.2016

 

PROJEKTY
Ve škole se nenudíme II
Ve škole se nenudíme III

Jedeme v mapu!

Etické dílny na škole

Operační program Jan Amos Komenský

 

8.2. Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2024 a 2025
Rozpočet p.o. na rok 2023

Očekávané plnění rozpočtu p.o. v r. 2022
Rozpočet p.o. na rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na roky 2025 a 2026 a Očekávané plnění rozpočtu p. o. v roce 2023
 

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10. Příjem žádostí a dalších podání

info@zsamsbrna.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (ředitel školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – Žádost o poskytnutí informace
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.
Informace pro rodiny s dětmi

Oznamovací systém "Nenech to být"

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy


14.2. Vydané právní předpisy

Právní předpisy nejsou vydány

15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

Náklady na pořízení listinných kopií  
cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč
cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 3,00 Kč
cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč
cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 6,00 Kč
   
Náklady na opatření technických nosičů dat  
cena za 1 ks CD 15,00 Kč
   
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací  
cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy

16.1.Vzory licenčních smluv

Nejsou vydány


16.2. Výhradní licence

Nejsou uděleny

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva