ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKA > Zájmové činnostiZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Zájmové činnosti

Kroužky - přehled

Název Vedoucí Cena za pololetí
Jóga pro děti Lenka Varclová  490 Kč
Angličtina Mgr. Klára Vlčková 570 Kč
Povídálek společnost Rytmik  1200 Kč

Činnosti v rámci dopoledních aktivit

Název Vedoucí
Tenisový kroužek Ilona Štráchalová
   

Nabídka kroužků MŠ na školní rok 2022-2023

 

  1. Tenisový kroužek

Tenisový kroužek – tento sportovní kroužek je zaměřen na tenisovou průpravu pod vedením učitelky MŠ I. Štráchalové. Bude probíhat každou středu v dopoledních hodinách (od 10.00 do 10.45) na školním hřišti. Je určen pro děti od 4 let. Děti musí mít vlastní tenisovou raketu a vhodnou obuv. Kroužek začíná již 21.9. 2022 a je pro děti ZDARMA.

 

  1. Jóga

Jóga pro dětibude probíhat každou středu v odpoledních hodinách pod vedením uč. Lenky Varclové a  je určen pro starší děti (ze třídy KYTIČKY). Kroužek bude zahájen 5.10. 2022. CENA – 490 Kč na jedno školní pololetí. Platba za kroužek bude odečtena ze ŠOP (po vyplnění přihlášky).

 

  1. Angličtina

Angličtina – bude probíhat každé úterý v odpoledních hodinách pod dobu 30 minut pod vedením zkušené lektorky Mgr. Kláry Vlčkové. Dle zájmu rodičů bude otevřena jedna či dvě skupiny dětí (mladší děti 14.30 – 15.00; předškolní děti 15.00 -15.30). Kroužek bude zahájen 4. 10. 2021. CENA – 570 Kč na jedno školní pololetí. Platbu za kroužek provedou zákonní zástupci přímo lektorce kroužku.

 

  1. Logopedický kroužek Povídálek

Kroužek je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností a procvičování správné výslovnosti. Bude probíhat každý čtvrtek v době od 13.30 do 15.30 individuální formou.

CENA – 1200 Kč na jedno školní pololetí. Na tento kroužek je potřeba přihlásit se elektronicky na web stránkách www.rytmik-krouzky.cz a to nejpozději do 24.9. Platbu provedou zákonní zástupci na číslo účtu uvedené v letáčku.