ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > JÍDELNA > Jídelna MŠZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

Jídelna MŠ

Placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání: 400,-Kč měsíčně.

Ceny stravného v MŠ

Stravné Cena
Děti do 7 let  
dopolední svačina   9,- Kč
oběd 19,- Kč
odpolední svačina   8,- Kč
   
Děti od 7 let  
dopolední svačina 10,- Kč
oběd 20,- Kč
odpolední svačina 9,- Kč

V předem určené dny bude vybírat paní Ehlová v kanceláři MŠ stravné a úplatu za předškolní vzdělávání v době od 6,00 do 8,00 hodin. Informace o platbě a částce budou vždy vyvěšeny na informační nástěnce v MŠ a v aktualitách webové stránky, platba se bude provádět vždy nejpozději 1. týden v měsíci. Platbu je možné provádět také inkasem z účtu školy (podrobné informace podá vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ paní Ehlová.)