ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > JÍDELNA > Jídelna MŠZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Jídelna MŠ

Placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání: 500,-Kč měsíčně.

NOVĚ OD 1. 9. 2024 : Úplata za předškolní vzdělávání: 650,-Kč měsíčně.

Ceny stravného v MŠ

Stravné Cena
Děti do 7 let  
dopolední svačina   10,- Kč
oběd 25,- Kč
odpolední svačina   9,- Kč
   
Děti od 7 let  
dopolední svačina 11,- Kč
oběd 26,- Kč
odpolední svačina 10,- Kč

PLATBA STRAVNÉHO

Stravné je vybíráno vždy předem na následující měsíc. Termín úhrady je do posledního dne v měsíci,

zůstatek na Vašem účtu https://www.strava.cz/ nesmí být záporný.

Nebude-li mít žák na 1. den v novém měsíci zaplacený oběd, nemůže mu být vydán.

 

Forma úhrady:

1) převodem na účet (upřednostňujeme)

číslo účtu 78-4519290217/0100

variabilní symbol - číslo strávníka

do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte a třídu

2) hotově na pokladně, po předchozí domluvě v pracovní dny od 7,30 do 13,30 hod.
3) formou inkasa, částka se strhává na konci měsíce

 

Výše úhrady:

1) zálohově – každý měsíc ve stejné výši: 750 Kč pro ZŠ a 920 Kč pro MŠ

2) přesnou částku za odebranou stravu naleznete na účtu Vašeho dítěte https://www.strava.cz/

Škola nepřijímá žádné nevyžádané platby posílané z účtu na účet.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Úplata za předškolní vzdělávání bude hrazena prostřednictvím ŠOP.