ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKA > Informace pro rodičeZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Informace pro rodiče

Seznam potřebných věcí do MŠ

Povinné dokumenty pro nově přijaté děti

Všechny dokumenty jsou zasílány zákonným zástupcům přijatých dětí před nástupem dítěte do MŠ. Je možné si je vyzvednout také osobně přímo v MŠ.

 

Prosíme rodiče

Sponzorské dary

Děkujeme rodičům, kteří nám darovali výtvarné potřeby a nabízejí i jinou pomoc.

Výše úplaty

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2023 stanovena na částkou 500 Kč za měsíc.