ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKA > Informace pro rodičeZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Informace pro rodiče

Děti si přinesou do MŠ

Prosíme rodiče

Sponzorské dary

Děkujeme rodičům, kteří nám darovali výtvarné potřeby a nabízejí i jinou pomoc.

Výše úplaty

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2022 stanovena na částkou 465 Kč za měsíc.