ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKA > Informace pro rodičeZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

Informace pro rodiče

Děti si přinesou do MŠ

Na 1. pololetí vybíráme

Prosíme rodiče

Sponzorské dary

Děkujeme rodičům, kteří nám darovali výtvarné potřeby a nabízejí i jinou pomoc.