ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > AKTIVITY > Školní akce, výlety a exkurze > Čteme a hádáme spoluZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Čteme a hádáme spolu

V pátek 26.11. 2021 se uskutečnila projektová činnost Čteme a hádáme spolu. Jednalo se o společnou práci žáků 1. a 5. třídy. Páťáci si na začátku měsíce vylosovali báseň, kterou se museli naučit a dnes ji přednést. Prvňáčci malovali v rámci výtvarné výchovy obrázky podle názvů básniček. Při dnešním setkání jsme přiřazovali nakreslený obrázek k přednesené básničce. Velice děkujeme třídním učitelkám za čas věnovaný této činnosti a všem dětem za pečlivou přípravu. Těšíme se na další spolupráci.

Čteme a hádáme spolu
Čteme a hádáme spolu
Čteme a hádáme spolu
Čteme a hádáme spolu
Čteme a hádáme spolu