ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > AKTIVITY > Školní akce, výlety a exkurze > Podzimní denZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Podzimní den

Tematicky zaměřený den „PODZIM“

Datum konání: 11. 11. 2022

Anotace: Tvořivými aktivitami a zábavnou formou se žáci rozloučili s obdobím podzimu. Napříč jednotlivými vyučovacími předměty se blíže zaměřili na různé podzimní aspekty, proměny přírody, zvyky a tradice apod. Ve skupinách a při zajímavých aktivitách pracovaly děti s tematicky zaměřenými texty, řešily slovní úlohy, výtvarně i pohybově zpracovávaly specifické rysy tohoto ročního období. Vše bylo umocněno nápaditou výzdobou ve třídách i na chodbě školy.

 

Podzimní den
Podzimní den
Podzimní den
Podzimní den