NovinkyZákladní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

  25. 08. 2020

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. září 2020 bude zahájen nový školní rok.

Žáci mají umožněn vstup do obou budov od 7.40 h, 

prvňáčci v doprovodu maximálně 2 dalších osob do horní budovy, ostatní žáci přijdou bez doprovodu.

Všechny ročníky budou ve škole do 8.45 h. 

V tento den se ve školní jídelně nevaří.

Školní družina bude v provozu od 6.00 h do 8.00 h a od 8.45 h do 16.00 h.

Pokud žák ze ŠD bude odcházet sám bez doprovodu pověřené osoby, musí mít podepsaný písemný souhlas zákonného zástupce,

ve kterém bude zmíněn čas odchodu, a že může odejít sám.

 

Ve středu 2. září má 1. ročník výuku do 9.40 h,

2. ročník do 11.40 h,

3. ročník do 11.50 h,

4. ročník do 12.00 h,

5. ročník do 12.10 h. 

Tento den probíhá výměna učebnic a třídnické práce, neučí se podle rozvrhu.

Školní jídelna bude plně v provozu.

 

Ve čtvrtek 3. září ​má 1. ročník výuku do 10.45 h,

ostatní třídy již podle rozvrhu. 

 

V pátek 4. září má 1. ročník výuku do 11.40 h,

ostatní ročníky podle rozvrhu.

 

Od pondělí 7. září se učí ve všech ročnících podle rozvrhu v plném rozsahu.​

   zpět na přehled aktualit