ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > PŘÍPRAVKA > Fotogalerie PT > DUBEN 2023Základní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Duben 2023

Duben sovičky z přípravné třídy zahájily barevně. Každý den se snažily vyladit do jedné z barev, které si samy zvolily. S barvičkami jsme pak zkoušeli také nejrůznější pokusy – míchat odstíny nebo obarvit vodu bonbónky. Barevné kostky nám pak pomohly i v předmatematických operacích. Poznávali jsme geometrické tvary a dle pokynů z nich podle velikosti, barev apod. skládali další. Opět jsme zapojili i prostorovou představivost, vnímání.

Užili jsme si krásné velikonoční vyučování a zajíček nás pak sladce odměnil.

Poznávali jsme naše tělo (vytvořili jsme si např. kostru, plíce) a smysly a vše si prakticky vyzkoušeli (hmat, čich, zrak, chuť i sluch), což nás samozřejmě nesmírně bavilo, především pak nejrůznější ochutnávky. Lidské tělo je úžasné téma a sovičky dychtivě nasávaly všechny informace nejen z nejrůznějších prezentací a animací, ale především v encyklopediích.

Konec dubna patřil poznávání a tvoření hmyzu. Sovičky velmi rády tvoří – tentokrát pomocí brambory vytvářely např. berušky, housenky, mravence, včelky a pro včelky pak malovaly pomocí bublinkové fólie i včelí plást. Poznávali jsme život hmyzu pomocí knížek a pohádek, ale i pomocí počítačových animací. Prostorové vnímání, mimo jiné, jsme hravě procvičili s oblíbenými včelkami BEE BOT (všem vřele doporučujeme).

 

A pak nás čekalo pálení čarodějnic. Kdo by se netěšil.

 

Děti přišly v krásných kostýmech a zažily čarodějnické vyučování, kdy si pomocí her a dovádění procvičily např. hlásky s čarodějnickými lektvary, předmatematické operace s ropuchami a žábami, porovnávání klobouků či košťat dle velikosti (od nejmenšího po největší a naopak), hledaly v labyrintu cestu čarodějnice k jejímu hradu nebo sestavily začarovanou čarodějnici či kočku. Buď využily zrak a nebo naopak jen hmat. Nechybělo pohybové dovádění jako např. rozcvička s klobouky, hůlkami či let s netopýry nebo proměňování v kočku, zmiji, čarodějnici nebo netopýra. Sovičky také postavily nádhernou pagodu pro následné přeskakování ohně (všechny sovičky hravě přelétly bez sebemenšího popálení) a spoustu dalších hravých úkolů. Užili jsme si společně skvělou zábavu. A aby sovičkám nechyběla energie, doplňovaly ji čarovnými žížalami či čarovnou čokoládou.

 

Dopolední čarodějnické vyučování pak sovičky zažily také s celou školou při pálení čarodějnice a plnění zábavných úkolů v prostorách školní zahrady a hřiště. LEPŠÍ KONEC MĚSÍCE JSME SI PŘÁT NEMOHLI. BYLA TO ZÁBAVNÁ TEČKA ZA APRÍLOVÝM MĚSÍCEM. Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci.

 

 

Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023
Duben 2023