ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Brná > ŠKOLKA > Projekty a akce MŠ > Naše město květen 2021Základní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

ŠKOLA ONLINE STRAVA.CZ Školní on-line pokladna

Naše město

Květen 2021

„Poznáváme naši obec, naše město"

Toto téma bylo zaměřeno na uvědomění si vztahu k místu, ve kterém děti žijí a kde se nachází i naše mateřská škola, na  poznávání naší obce Brné a města Ústí nad Labem. Zabývali jsme se rozdíly mezi životem na předměstí velkého města a ve městě samotném. Děti kreslily známé stavby a památky jak Brné (kapličku, školku, koupaliště, obchod, poštu) tak i v Ústí nad Labem (Větruši, hrad Střekov, zdymadla, loď Marii na řece Labi). Naše Ústí je náš domov.

Naše město
Naše město